Kærgårds historie

Kærgaarden er en gammel slægtsgård bygget i  1752 med mere end 300 tønder land, bestående mest af hede-og engarealer. Mange af disse arealer blev i tidens løb udstykket og frasolgt, så der i 1955 kun var 21 tønder land tilbage. Samtidig i 1955 blev 2 af de oprindelige 4 længer revet ned.

I 1983 købte vi, Elly og Vagn Stage gården med de daværende 21 tdr. land. 10 år senere i 1993 tillægges jorden fra nabogården, så det samlede areal er 45 tønder land. Vi valgte i 1998 at restaurere bygningerne udvendig, hvor der  blandt andet bleve bygget ny lade og lagt nyt tag. I 2005 blev de gamle stalde erstattet af en ny, og der frasælgers 15 tønder land.


I 2010 solgte vi halvpart til vores datter Ann og hendes familie, hvor den gamle kostald bliver ændret til bebeoelse. I løbet af 2011-2013 blev hele bebeoelsen renoveret fra A-Z.

Gården-1850
gården-1998
bagindgang
lade-2008
indkørsel

Toftnæs Landhandel


Efter 19 år på gården valgte Elly og Vagn, i 2002, at åbne
Toftnæs Landhandel i en af gårdens længer, hvor den stadigvæk er at finde i dag. 


Kærlighed til dyr


Både Elly og Vagn har en stor kærlighed til dyr, hvilket også kan ses ved et besøg hos landhandlen. Af samme grund sælger vi kun foder og tilbehør til dine dyr i absolut bedte kvalitet.